VAD ÄR STOCKHOLMS TAPETSERARMÄSTARFÖRENING

Vi är en lokalförening som tillhör den nationella branschorganisationen Sveriges Tapetserarmästare.

Stockholms Tapetserarmästarförening är den största av vårt lands lokalföreningarna med ca 70 medlemmar,
både aktiva företagare men även lärare och pensionerade yrkesmän/kvinnor.

För att bli medlem behöver du ha dokumenterad utbildning och gedigna kunskaper inom yrket.


Våra medlemmar samlas regelbundet för vidare kompetensutveckling i form av studiebesök, föreläsningar och kurser, som öppnar upp för spännande samarbeten inom och mellan våra olika yrkesgrupper i föreningen. Vi samlas även till branschdagar med huvudföreningen Sveriges tapetserarmästare en gång om året.


Nyutexaminerade utövare kan ansöka om att ingå ett adeptavtal i föreningen för att få stöd och hjälp av en mentor i sitt arbete med att driva företag. Efter 3 år kan man ansöka om man att bli fullvärdig medlem.


Som medlem av Stockholms Tapetserarmästarförening borgar vi för kvalité men också för trygghet och garanti för ett korrekt utfört arbete. När Ni som kund anlitar en av våra medlemmar i  Sveriges Tapetserarmästare har Ni även tillgång till ett extra skyddsnät. Om du av någon anledning inte är nöjd med det utförda arbetet kontrollerar opartiska granskningsmän det utförda hantverksarbetet. Är kvalitén inte av tillräckligt god skall arbetet åtgärdas utan extra kostnad för kunden.


HISTORIK

I och med skråväsendets upphörande 1846 bildades hantverksföreningar inom flera olika yrken och i Stockholm bildades 1847 Tapetserareföreningen. Den somnade dock snabbt och ersattes 1893 av Tapetserareyrkesidkarföreningen, som utgjorde en sammanslutning av tapetserarmästarna. Föreningen bildades som motvikt till Stockholms Tapetserarefackförening.
Flera större möbelföretag ingick inte i Tapetserareyrkesidkarföreningen och av den anledningen uppstod problem ganska snabbt, inte minst vid löneförhandlingar. För att komma till rätta med problemen bildades Stockholms Möbelindustriförening 1905. Men redan samma år gjorde missnöjda tapetserare en utbrytning och Stockholms Tapetseraremästareförening bildades.

Från början av sekelskiftet arbetade många krafter för att bilda en centralförening för tapetserarmästare i hela landet, inte minst för att utveckla utbildningsarbetet
men också för att enklare kunna sluta löneavtal.

1921 bildades Sveriges Tapetserarmästares Centralförening numera Sveriges Tapetserarmästare
 

(källa: www.tapetserarmastare.se)