STOPPAR OCH KLÄR MÖBLER MED KÄRLEK

Möbeltapetserare anslutna till Stockholms Tapetserarmästarförening är hantverksspecialister med gedigen, dokumenterad erfarenhet av möbler för privata och offentliga rum. Med varsam hand restaurerar vi Sveriges kulturskatter – möbler från de stora stilepokerna – och ger dem fortsatt liv genom traditionella stoppningstekniker med naturmaterial. Likaså hanterar vi nutida klassiker och modern design, där krav ställs på stor kunskap om moderna stoppningsmaterial och konstruktioner.

Vi stoppar och klär möbler av alla slag men restaurerar och nytillverkar även överdrag, kuddar, dynor, madrasser, båtkapell med mera. Hos oss hittar du tyger och läder
från ledande svenska och utländska tillverkare.

ETT PASSIONERAT SKAPANDE I TEXTIL INREDNING

Gardinmakarens kunskap och kompetens omfattar bland annat textiliernas olika användningsområden och sömnad, färgsättningar vid inredningar och historik om olika stilepoker gällande gardinuppsättningar och andra textila arrangemang.

Gardiner blir vackrare med rätt tillverkning och får därmed även en längre livslängd, avancerade som enklare uppsättningar.
När du anlitar en gardinmakare ingår planeringsarbete med förslag och offert på sömnad, tygval och lämpliga stänger samt montering.

En större gardinuppsättning är oftast en dyrbar investering. Att anlita en utbildad gardinmakare är ett tryggt val för ett gediget utfört arbete och slutresultat.  
Det är en del av hemmets inredning.

SADELMAKARE & BILSADELMAKARE

Sadelmakare är idag ett "samlingsnamn" för en yrkesgrupp som arbetar med läder. Så förutom traditionella arbeten som sadlar och selar rymmer yrkeskategorin även väskmakeri, etuimakeri samt inredningssadelmakeri. Kunskapen om läder samt bearbetning är en röd tråd som löper genom alla dessa discipliner. Bilsadelmakaren renoverar och inreder bilklädslar.

Sadelmakare som är representerade i Sveriges Tapetserar-mästare är företrädesvis inredningsadelmakare, då detta yrke ligger nära tapetseraryrket. Arbeten som är vanligt förekommande är läderlindning av ledstänger, läderklädsel av möbler med nutida stoppningsmaterial samt läderklädsel av diskskivor och paneler.